english | deutsch kontakt & festival team


Franz Liszt Gesellschaft Burgenland
Liszt Festival Raiding
Lisztstraße 46
7321 Raiding, Austria
T: +43 (0)2619-51047
F: +43 (0)2619-51047-22
raiding@lisztzentrum.at
www.lisztfestival.at

Vorstand:
Landesrat Helmut Bieler
Landesrat MMag. Alexander Petschnig
Bgmst. DI (FH) Markus Landauer

Intendanz:
Mag. Johannes & Mag. Eduard Kutrowatz

 

Festivalproduktionsleitung & Assistenz Intendanz: 
Elisabeth Reiter


Geschäftsführung:
Mag. Thomas Mersich MAS

 

Marketing:

Mag. (FH) Miriam Burghart

Büroleitung & Kartenservice:
Daniela Landauer, Sonja Braunstorfer

Objektbetreuung & Bühne:
Christian Zimmer, Siegfried Rath